post_thumbnail4
9 februari, 2023 at 00:00 | ENERGIETRANSITIE

Yuverta mbo Boxtel start met practoraat Duurzaam bodembeheer

Onderzoekende student voor een vitale bodem

Tijdens de jaarlijkse bedrijvendag van Yuverta mbo Boxtel werd het practoraat Duurzaam bodembeheer gepresenteerd. Onder leiding van practor Willem Jan van de Kamp leren de mbo-studenten onderzoek te doen naar de staat van de bodem en oplossingen te bedenken om de vitaliteit van de Brabantse bodem te verbeteren.

Practoraat

Net als een lector in het hbo, is de practor in het mbo een verbinder en inspirator tussen het mbo-onderwijs, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Practor Willem Jan van de Kamp is naast zijn aanstelling bij Yuverta mbo Boxtel ook verbonden aan de HAS green academy in Den Bosch. Het practoraat helpt het onderwijs in Boxtel te innoveren langs de lijn van duurzaam bodembeheer, zodat het onderwijs steeds meer gericht is op de actuele ontwikkelingen in het werkveld. En voor opleidingsrichtingen van mbo Boxtel – Loonwerk groen, grond en infra, Veehouderij, Hovenier, Tuin- en landschapsinrichting én Techniek en mechanisatie – is de bodem ook een verbindende factor op zich.

Dennis Akker – Bodemdeskundige

“Een vitale bodem is essentieel voor landbouw, natuur en klimaatdoelen.”

Mbo’ers als succesfactor voor een vitale bodem

Een vitale bodem die ook bestand is tegen de klimaatverandering is essentieel voor onze voedselzekerheid. Op dit gebied zijn er op diverse plekken in Noord-Brabant grote uitdagingen. Omdat onze mbo-studenten midden in de praktijk staan, hebben zij een belangrijke rol in de transitie naar duurzaam bodembeheer.

“Een vitale bodem is essentieel voor landbouw, natuur en klimaatdoelen.”, aldus Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart. “Daarom ondersteunen we bijvoorbeeld boeren die zorgen voor een betere bodem en waterkwaliteit. Ik ben dan ook erg blij met meer specialisten op het gebied van duurzaam bodembeheer, die hun kennis dadelijk in de beroepspraktijk gaan toepassen. Zij zijn hard nodig!”

slide5
slide6