kennispact-header-ondermijning

Ondermijning

Groepsdruk speelt een grote rol bij ondermijning in het mbo-onderwijs.

Intro-left-ondermijning
Intro-right-ondermijning

De ondermijnende criminaliteit in Nederland heeft een destructieve werking op de samenleving, de veiligheid daarin, het rechtssysteem en onze democratie. Steeds vaker worden er jonge (mbo) studenten geronseld voor uitvoerende klussen in de criminaliteit (drugs gerelateerde uitbuiting). 

Deze studenten vallen onder andere door groepsdruk voor de verleiding van snel geld en weten niet wat voor risico’s er schuilgaan in deze wereld. Ook krijgen een aantal studenten structureel hun hele leven al te maken met maatschappelijke uitsluiting en kansenongelijkheid. Dit voedt de motivatie om dan via andere wegen ‘succes’ te boeken. Want uiteindelijk wil iedereen ‘gezien worden’ en ‘er toe doen’. 

PROGRAMMA

ONDERMIJNING

‘Train the trainer’- programma waarmee medewerkers en docenten kennismaken met het thema en hoe ze er mee om kunnen gaan.

MEER WETEN, NEEM CONTACT OP
PROJECT

ONDERMIJNING

Opzetten (extern) netwerk waarin docenten hun signalen of zorgen kunnen delen en, indien nodig, gezamenlijk kunnen optrekken.

MEER INFORMATIE
Slider-Projecten1-ondermijning
Slider-Projecten2-ondermijning
Verantwoordelijkheid beroepsonderwijs

In het onderwijs hebben we een maatschappelijke verantwoording om deze kansenongelijkheid te bestrijden en willen we voorkomen dat jongeren afglijden richting (drugs)criminaliteit. Het beroepsonderwijs neemt daarin zijn verantwoordelijkheid door oog te hebben voor deze risico’s bij studenten, deze tijdig te signaleren en te bespreken (risico’s inschatten) en door in overleg met (externe) partners een maatwerk aanpak op te zetten.

Daarnaast biedt het mbo-kansen voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt door middel van diploma, stages en netwerk. 

2e-dubbel-foto-left-ondermijning
2e-dubbel-foto-right-ondermijning
Wat te doen

De meeste betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit gebeurt in leerjaar 3 en 4. Preventieve maatregelen kunnen dus het best worden ingezet in de eerste en tweede leerjaren. Echter, de effectiviteit van algemene preventieve maatregelen zoals bewustwordingslessen voor leerlingen is nog niet onderzocht.*

* Afkomstig uit het onderzoek van Jennifer van den Broek.

quote-image-ondermijning
Jochem Zwerus – Coördinator ONDERMIJNING

“Uiteindelijk wil iedereen ‘gezien worden’ en ‘er toe doen.”