header-energietransitie

Energietransitie

Leren en innoveren voor de energietransitie!

Intro-left-energietransitie
Intro-right-energietransitie

De energietransitie is een maatschappelijke uitdaging die sinds enkele jaren centraal staat, over continenten en sectoren heen. Het raakt overheden, wetenschap, onderwijs, het bedrijfsleven en de burger.

Ook in Noord-Brabant staat de energietransitie als opdracht centraal op de agenda. Het mbo- en hbo-onderwijs slaan samen met het bedrijfsleven de handen ineen.  

PROGRAMMALIJN

VERSTERKEN SAMENWERKING

Het inrichten van een duurzame Brabant brede samenwerking rondom opleiden voor de energietransitie.

KOM IN CONTACT
PROGRAMMALIJN

ROUTEKAART

Het ontwikkelen van een Brabantbrede ‘routeplanner’ voor het opleiden in de energietransitie.

MEER WETEN
PROGRAMMALIJN

DOORONTIWKKELING ONDERWIJS

Het door-ontwikkelen van bestaande en gezamenlijke onderwijsprogramma en het verbeteren van de doorlopende leerlijn vmbo/ mbo/hbo.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
PROGRAMMALIJN

LEVEN LANG ONTWIKKELEN

Het onderzoeken van de bijscholingsbehoefte het flexibiliseren van het onderwijs, het stimuleren van een positieve leercultuur en het professionaliseren van docenten.

LEVEN LANG ONTWIKKELEN
PROGRAMMALIJN

ONDERZOEK, KENNISDELING EN BORGING

Het opzetten en uitvoeren van onderzoek door practoraten/lectoraten en het opzetten van een MBO Innovatie en ExpertiseCentrum.

BLIJF OP DE HOOGTE
Slider-Projecten1-energietransitie
Slider-Projecten2-energietransitie
Slider-Projecten3-energietransitie
Slider-Projecten4-energietransitie
Slider-Projecten5-energietransitie
Samenwerking

ROC Tilburg, Summa College, Curio, Koning Willem I College, Yuverta en ROC ter AA hebben, in samenwerking met hun partners in het bedrijfsleven en het hbo, vanuit het Kennispact MBO Brabant, de krachten gebundeld.

Samen met het regionale bedrijfsleven streven we naar een langdurige samenwerking om zowel reguliere studenten als ervaren professionals op te leiden en bij te scholen. We willen opleidingen rondom de energietransitie in Noord-Brabant inzichtelijk maken en door middel van onderzoek en kennisdeling snel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

2e-dubbel-foto-left-energietransitie
2e-dubbel-foto-right-energietransitie
Daar Brandt Nog Licht

Het project “Daar Brandt Nog Licht” richt zich specifiek op technische en bouwopleidingen. Het is essentieel dat kwalitatief hoogwaardig werk geleverd kan worden, waarbij flexibiliteit nodig is om mee te bewegen met technologische ontwikkelingen, trends en nieuwe samenwerkingsvormen.

Slimmer opleiden

Werkgevers streven ernaar hun medewerkers slimmer op te leiden. Het middelbaar beroepsonderwijs merkt dat een focus op de reguliere student via het traditionele onderwijs niet langer voldoende is om aan de vraag vanuit de maatschappij te voldoen en actie noodzakelijk is.

quote-image-energietransitie
Marieke Drabbe – Programmamanager Daar Brandt nog Licht

“De energietransitie is een uitdaging die over sectoren en regio’s heen gaat!”