19 juni, 2024 at 12:11 | ALGEMEEN

Onderwijs-Arbeidsmarkttop 2024: Schaarste Transformeren in Kansen

Op 6 juni vond de tweede editie van de Onderwijs-Arbeidsmarkttop plaats, mede georganiseerd door Pact Brabant, provincie Noord-Brabant, werkgeversvereniging AWVN en Kennispact MBO Brabant.

Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Meike de Jong namen onder andere visionairs Ton Wilthagens en Paul Schenderlings ons mee tijdens de Onderwijs-Arbeidsmarkttop 2024 en hebben we belangrijke stappen gezet om schaarste in kansen te transformeren. 

Deze top draaide om betrokkenheid bij vier cruciale thema’s:

 1. Is het tijd voor industriebeleid in Brabant?
  Samen bespraken we de noodzaak van een toekomstgericht industriebeleid om de regio economisch te versterken en de concurrentiepositie van Brabant te verbeteren.
 2. Het opbouwen van een robuuste onderwijsinfrastructuur voor vakopleidingen
  We benadrukten het belang van een solide en flexibele onderwijsinfrastructuur die inspeelt op de snel veranderende behoeften van de arbeidsmarkt.
 3. Het bedenken van innovatieve oplossingen voor tekorten aan arbeidskrachten
  Creatieve en effectieve oplossingen voor de huidige tekorten op de arbeidsmarkt werden uitgewisseld, met als doel duurzame inzetbaarheid van werknemers te waarborgen.
 4. Het bevorderen van samenwerking en diversiteit
  We streefden naar een inclusieve aanpak waarin samenwerking tussen verschillende sectoren en generaties centraal staat, om zo een veerkrachtige en diverse arbeidsmarkt te creëren.

Mede door de bijdrage van vele sprekers en workshopleiders werd het een dag waarop we veel input hebben opgehaald met betrekking tot de toekomst van werk in Brabant en dan natuurlijk in het bijzonder voor de MBO’er.

Concrete vervolgplannen worden nu gemaakt en gaan we op een later moment delen.

En voor degene die komend jaar er zeker (weer) bij wil zijn: noteer 5 juni alvast in je agenda.