11 juni, 2024 at 11:49 | Leven lang ontwikkelen

Brabant Leert TransitieHubs Energie

Noord-Brabant Zet Extra Stap in Oplossen van Arbeids- en Vaardigheidstekorten voor de Energietransitie

Verschillende mbo- en hbo-instellingen samen met bedrijven in Noord-Brabant de handen ineen slaan om een scholingsmodel te ontwikkelen voor werkende Brabanders. Dit model richt zich op om- en bijscholing voor energietransitieberoepen, en is bedoeld om het grote tekort aan vakbekwaam personeel op verschillende niveaus aan te pakken.

Dit ambitieuze project wordt gefinancierd door de LLO-Katalysator, een meerjarig programma dat de samenwerking bevordert tussen middelbare scholen, hogescholen, universiteiten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een stevige impuls te geven en zo bij te dragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Met dit initiatief zetten we een belangrijke stap richting het oplossen van de arbeids- en vaardigheidstekorten in de energietransitie en zorgen we ervoor dat Noord-Brabant beschikt over de benodigde expertise om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Lees meer over dit project in het nieuwe, halfjaarlijkse MNEXT Future Rethinkers magazine